Transporte Vertical

  • Pluma grúa con cable de 40 Mts
  • Pluma grúa con cable de 60 Mts
  • Pluma grúa con cable de 90 Mts
  • Plataforma o Balde para pluma grúa
  • Molinete con base
  • Manila para molinete x metros
  • Poleas de canal
  • Diferencial de 1 tonelada
  • Diferencial de 2 toneladas